Toggle Szukaj

 1. Home
 2. ...
 3. Fundacja Unilever
 4. Unicef: sanitaria dla wszystkich

Unicef: sanitaria dla wszystkich

W ramach naszego dążenia do życia w sposób zrównoważony Fundacja Unilever podjęła współpracę z organizacją UNICEF. Celem tej współpracy jest zapewnienie setkom tysięcy ludzi odpowiednich warunków sanitarnych w ramach programu UNICEF Community Approaches to Total Sanitation („CATS”).

Kryzys sanitarny

Odpowiednie warunki sanitarne są jednym z podstawowych ludzkich praw. Szacuje się jednak, że obecnie nie są one zapewnione nawet 2,5 miliarda ludzi, a 1,1 miliarda z nich nadal załatwia potrzeby fizjologiczne na wolnym powietrzu.1 Brak dostępu do toalet naraża ludzi na ryzyko zachorowania na choroby, którym można zapobiec, np. biegunkę, cholerę, czerwonkę i zapalenie płuc. Zwiększa też niebezpieczeństwo zakażenia pasożytami układu pokarmowego oraz niedożywienia.2 Biegunka jest drugą najpowszechniejszą na świecie przyczyną śmierci dzieci do piątego roku życia.3

Pomimo zmniejszania się odsetka ludzi załatwiających potrzeby fizjologiczne na wolnym powietrzu, zrealizowanie do 2015 roku Milenijnego Celu Rozwoju dotyczącego warunków sanitarnych jest mało prawdopodobne.

Zmiana zachowania. Poprawa standardu życia.

Współpraca między Fundacją Unilever a organizacją UNICEF została nawiązana w odpowiedzi na kryzys sanitarny. Jej celem jest zwiększenie dostępności podstawowych obiektów sanitarnych, którego skutkiem jest poprawa ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia. Ponadto Domestos, główna marka Unilever oferująca produkty do toalet, zobowiązała się wykorzystać swój globalny zasięg i zorganizować kampanię społecznie zaangażowaną, aby informować klientów o istniejącym kryzysie sanitarnym.

Fundacja Unilever i Domestos wspierają program CATS organizacji UNICEF, którego celem jest zachęcanie do wyrażania zapotrzebowania na odpowiednie warunki sanitarne na poziomie społeczności. Dzięki naszemu wsparciu UNICEF zwiększy zasięg programu CATS, realizując trzy główne punkty:

 • Motywowanie: nakłanianie do żądania dostępu do odpowiednich sanitariatów poprzez mobilizowanie społeczności i zwiększanie jej świadomości na temat skutków załatwiania potrzeb fizjologicznych na wolnym powietrzu.
 • Zmiana zachowania: zaprzestanie załatwiania potrzeb fizjologicznych na wolnym powietrzu z powodu poczucia odpowiedzialności wobec siebie i społeczności.
 • Promocja korzystania z sanitariatów: promowanie akceptowalnych zachowań za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz udzielanie informacji w szkołach i ośrodkach zdrowia.

Fundacja Unilever i Domestos wspierają jeden z celów programu CATS dotyczący całkowitego zaprzestania praktyki załatwiania potrzeb fizjologicznych na wolnym powietrzu – w takich społecznościach rodziny powinny posiadać własne toalety i punkty mycia rąk. Szacuje się, że w pierwszym roku współpracy przy realizacji programu CATS założone warunki sanitarne zostaną zapewnione 600 000 ludzi z dziewięciu krajów: Gambii, Ghany, Nikaragui, Nigerii, Pakistanu, Filipin, Sudanu Południowego, Sudanu i Wietnamu.

„UNICEF bardzo cieszy się z możliwości współpracy, ponieważ wspólnie zwiększamy dostępność odpowiednich obiektów sanitarnych w jednych z najbardziej potrzebujących społeczności świata. Inwestycja w warunki sanitarne jest równoznaczna z inwestycją w ludzką godność. To dobrze rokująca wspólna inicjatywa o ogromnym potencjale łącząca nasze uzupełniające się umiejętności, wiedzę i doświadczenie. To pomoże nam osiągnąć odpowiednie rezultaty”. – Geeta Rao Gupta, Zastępca Dyrektora Wykonawczego UNICEF.

Raport na temat postępów

Dzięki pomocy Fundacji Unilever i marki Domestos w ciągu niecałego roku UNICEF poczynił znaczne postępy w realizacji programu CATS, pomagając poprawić stan zdrowia i samopoczucie ludzi objętych tym programem. Oto niektóre dotychczasowe działania i osiągnięcia:

 • Dzięki współpracy z rządami krajowymi poczyniono odpowiednie kroki umożliwiające tworzenie w świetle prawa programów dotyczących warunków sanitarnych oraz angażujące miejscowe społeczności. Przykładowo w Wietnamie przeszkolono 600 pracowników społecznych i samorządowych w zakresie realizacji programów dotyczących warunków sanitarnych prowadzonych przez społeczności i szkoły. Ponad 200 członków rad wiosek z Sudanu zostało przeszkolonych w zakresie obsługi i konserwacji sanitariatów i punktów dostępu do wody.
 • W ponad tysiącu wiosek w dziewięciu krajach zrealizowano etap „motywowania” – to technika, która ma pomóc ludziom zrozumieć zależność między załatwianiem potrzeb fizjologicznych na wolnym powietrzu a rozprzestrzenianiem chorób i zachęcić społeczności do działania. W wyniku tego w 78 społecznościach w Ghanie i 100 wioskach w Gambii całkowicie zaprzestano załatwiania potrzeb fizjologicznych na wolnym powietrzu. W 2012 roku w Sudanie Południowym świętowano całkowite zaprzestanie tej praktyki w pierwszej w regionie wiosce. Dalsza realizacja programu przebiega pomyślnie.
 • W Ghanie, Nikaragui i Sudanie coraz więcej dzieci w wieku szkolnym ma zapewnione odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne oraz dostęp do bezpiecznej wody pitnej.
 • W Gambii, Pakistanie, na Filipinach, w Sudanie Południowym, Sudanie i Wietnamie trwają prace mające umożliwić dostęp do produktów i usług poprawiających warunki sanitarne. Na przykład 150 gambijskich murarzy zostało wyszkolonych w zakresie wytwarzania płyt używanych do budowy latryn. W Pakistanie skonstruowano modelowe punkty sanitarne zawierające niemal 8000 latryn.
 • W wielu krajach, np. w Nigerii, proponowane są innowacyjne rozwiązania: program CATS jest realizowany wspólnie z programem dotyczącym odżywiania. Do wdrażania obu programów wykorzystywane są centra ds. walki z poważnym niedożywieniem na poziomie lokalnym. W Pakistanie i na Filipinach programy obejmują obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, co umożliwia dotarcie do najbardziej potrzebujących.

Fundacja Unilever nie tylko wspiera program CATS, ale także angażuje się w realizację inicjatywy Water, Sanitation and Hygiene („WASH”) w RPA, Turcji i Birmie. Przy współpracy z miejscowymi rządami UNICEF przeprowadzi szkolenia na temat higieny i warunków sanitarnych oraz zapewni dostęp do obiektów WASH i dopilnuje, aby były one użytkowane we właściwy sposób.

Wspólnie z organizacją UNICEF budujemy zrównoważoną przyszłość dla kolejnych pokoleń.

1 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme: Progress on Drinking Water & Sanitation. 2012 update.

2 Sanitation Drive to 2015: Planner’s Guide – Fact Sheet 4, 2012.

3 UNICEF/WHO: Diarrhoea: Why Children are Still Dying and What Can be Done.

Unilever Ambassadors

Unilever Ambassador 2015

Positive social impact

Harsh Mishra, Area Sales and Customer Manager, Hindustan Unilever Limited, this year’s appointed Unilever Foundation Ambassador for the partnership with UNICEF, visited various UNICEF-supported programmes in Kenya that are changing people’s behaviours around sanitation and, in turn, helping to save lives.

The sanitation crisis

Today, the lack of proper sanitation – a basic human right – is putting the lives of 2.5 billion people worldwide at risk of life-threatening diseases on a day-to-day basis. Of these, 1 billion defecate in the open.

And in Kenya, over 61% of the rural population does not have access to adequate sanitation, and 17% of the rural population practice open defecation.

As Harsh says: “These people face challenges every day as they are affected by preventable diseases such as diarrhoea and cholera due to lack of proper hygiene and sanitation practices. Our partnership leverages our collective strengths and by supporting UNICEF we are helping to drive tangible behaviour change related to people’s sanitation practices and make a meaningful difference in people’s lives.

Changing behaviour, improving health

During his visit, Harsh had the opportunity to meet people from different walks of life including public officials, community health workers, local residents and school children.

Most of villages he visited have been through or are undergoing ‘triggering’ – a core component of the Community Approaches to Total Sanitation (CATS) programme that UNICEF supports – which is all about changing behaviours. As residents map out where in the village they go to the toilet, this shocks the community into realising that defecating in the open contributes to the spread of preventable diseases. UNICEF is working closely with the Government of Kenya to scale-up CATS in an effort to reach those hardest to reach.

Once people fully understand the value of toilets, the community starts building them, often with local materials.

In Kitui county – where Harsh spent most of the time – over 1,100 villages have been triggered and more than 1,000 of these are now open defecation free (ODF). The county plans to be 100% ODF by the end of 2015.  In the village of Kathome, which has been declared ODF since 2014, residents report less sickness now that people have their own household toilets.

Beyond health

The investment in sanitation not only helps improve people’s overall health, but also their quality of life. It helps children stay in school and provides them much needed dignity and safety, especially to women and girls. These programmes have also made great progress in boosting local economies by training sanitation marketers to provide cost-effective solutions and products.

Proud to be transforming lives

Since 2012, the partnership between the Unilever Foundation, Domestos and UNICEF has resulted in 1.32 million people gaining improved access to a toilet and 655,000 people living in ODF communities.

In 2015, the Unilever Foundation and Domestos committed to supporting UNICEF’s sanitation programming for an additional three years through to the end of 2017.
 
Summing up his time in Kenya, Harsh says: “I had the privilege to see first-hand how this Unilever partnership is transforming lives while building our business. Together we are creating a brighter future for generations to come and I am proud of the difference we are making.”

Unilever Ambassador 2014

The Unilever Foundation Ambassador Challenge, launched in 2012, is a company-wide initiative designed to build employees’ awareness and engagement with the Unilever Foundation and its five global partners. The selected employees are given the opportunity to see the positive social impact that support from the Foundation is having on people’s lives and share their insights and perspectives.

Aytek’s story

Aytek Koyun, 2014 Unilever Foundation Ambassador for the UNICEF partnership and Foods Specifications Management Technologist for Unilever R&D in North Africa, Middle East and Turkey, recently visited UNICEF-supported sanitation programmes in the An Giang province of Vietnam. Support for sanitation programming in Vietnam is part of Unilever’s long-term commitment to improving the health and well-being of more than a billion people as defined in our Sustainable Living Plan.

Watch this short video about Aytek’s visit to Vietnam and see the positive social impact that the partnership between the Unilever Foundation, Domestos and UNICEF has contributed to.

Life without access to toilets

In Vietnam, over 3.7 million people do not have access to toilets and defecate in the open; this represents a staggering 1 in every 4 people who are forced to go to the toilet in a bush, a river or a field.

“It is simply unacceptable that millions of people lack one of the most basic human necessities,” according to Aytek. “Without a toilet, children in particular are exposed to the risk of disease and death. And the absence of clean and safe toilets leaves women and girls vulnerable to the possibility of assault, not to mention a potential decline in school attendance for girls – it’s simply unimaginable.”

Catalysing demand & supply for toilets

Through support from the Unilever Foundation and Domestos, Unilever’s leading toilet cleaner, Unilever is supporting UNICEF’s Community Approaches to Total Sanitation programme, commonly known as CATS. Aytek observed community members participating in a training session designed to help them make the connection between open defecation and the negative impacts it can have on their health and environment. According to Aytek, “It was amazing to see just how quickly people make the connection between improved health and using a proper toilet. It’s something many of us in the developed world take for granted.”

Atyek visited sanitation marketers in the Tinh Bien district who shared a range of cost-effective solutions. “With the cost of a toilet ranging from US$150 - US$250, many but not all families were able to afford a toilet,” said Aytek. “The combination of catalysing market demand while ensuring an affordable supply of toilet choices is critical to the success of CATS.”

The role of the Vietnamese government

“Success would also not be possible without the commitment from the Vietnamese government and public health community,” according to Aytek. “I had the opportunity to talk with government and public health officials who shared with us the fact that CATS is being implemented in 31 provinces as part of the National Target Programme on Rural Water Supply and Environmental Sanitation, 2012–2015.” As part of the government’s commitment to tackling the sanitation crisis, the Prime Minister recently issued a statement of commitment that Vietnam will be open defecation free by 2025. 

The power of partnership

While more work needs to be done to achieve progress on sanitation leading up to the 2015 target date of the Millennium Development Goals and beyond, it will take continued collaboration among INGOs, NGOs, government, multilateral agencies, communities and the private sector to create a world where everyone has access to a clean and safe toilet.

Unilever Ambasaddor 2013

In 2012, the Unilever Foundation (‘the Foundation’) launched The Foundation Challenge, a companywide initiative designed to build employees’ awareness of and engagement with the Foundation and its global partners.

Passport to Ghana

Susan Buckwalter, Associate Brand Manager, was selected to serve as the Unilever Foundation Global Ambassador for the UNICEF partnership. Susan travelled with UNICEF representatives to Kadjebi, a district in the Volta region of Ghana, to visit UNICEF-supported sanitation programmes. The Foundation is supporting sanitation and Water, Sanitation, & Hygiene programmes in fourteen countries as part of the company’s commitment to help more than a billion people improve their hygiene habits.

Watch this short video about Susan’s visit to Ghana and the positive social impact resulting from the Unilever Foundation and UNICEF partnership.

Sanitation crisis

Lack of access to improved sanitation is a one of the global health challenges the world is facing today. In Ghana, an estimated 5 million people practice open defecation; this equates to nearly one out of every five people who do not have access to a toilet. In the Volta Region alone, nearly 25% of the population practices open defecation which contributes to one out of every 11 children in the region dying from preventable diseases such as diarrhea, before they reach their fifth birthday1.

“As a marketeer I know how challenging it can be to trigger behavior change. The UNICEF supported Community Approaches to Total Sanitation Programmes are successful because they create a desire to change sanitation practices at the community level,” says Susan.

“Through the use of simple, and sometimes shocking demonstrations and open dialogue, trained facilitators help individuals realise the negative health impacts associated with open defecation.” As a result, community members take action to positively improve their sanitation practices and develop appropriate local solutions for building household toilets.

Driving sustainable change

During her visit, Susan and the UNICEF team met with representatives from the Kadjebi District Assembly. These meetings provided further insight into how the national and district governments in Ghana are partnering with UNICEF to drive systemic and sustainable change.

“We were incredibly excited to learn that the Deputy Regional Minister of the Volta Region had recently stated that by March 2014, all villages in the region would be open defecation free", said Susan.

Since her return, Susan has been sharing the stories of her visit to Ghana with her colleagues. Her plan is to bring to life the Foundation’s partnership with UNICEF and help employees identify further ways in which they can support the Foundation’s commitment to improving health and well-being and creating a sustainable future.

1 Source: Ghana Multiple Indicator Cluster Survey 2011.

Back to top