Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Fundacja Unilever
  4. Save the Children: kampania Every One

Save the Children: kampania Every One

W ramach naszego zobowiązania dotyczącego życia w sposób zrównoważony Fundacja Unilever nawiązała współpracę z organizacją Save the Children. Współpraca ma na celu poprawę standardu życia 2 milionów dzieci i ich matek do 2016 roku poprzez zapewnienie dostępu do opieki medycznej, podstawowych produktów spożywczych i środków ratujących życie.

Osiąganie wzrostu i ratowanie życia

Od 1990 roku liczba dzieci umierających rocznie zmniejszyła się niemal o połowę: z 12 milionów spadła do 6,6 miliona w 2012 roku. W tym czasie udało się zapobiec śmierci 90 milionów dzieci.

Dzięki temu osiągnęliśmy punkt zwrotny w historii ludzkości. Możemy być pierwszym pokoleniem, które całkowicie zapobiegnie zgonom dzieci z powodu biegunki, zapalenia płuc i głodu oraz pomoże im uniknąć niedożywienia.

Jednak nadal każdego roku 18 000 dzieci umiera, głównie z powodu uleczalnych chorób lub chorób, którym można zapobiegać, lub z powodu niedożywienia.

Dostęp do opieki medycznej

Fundacja Unilever zobowiązała się wspierać przez trzy lata i przekazać 15 milionów euro na rzecz największej na świecie kampanii EVERY ONE, która powstała, aby walczyć z tym problemem. Jako główny globalny partner Unilever pomaga organizacji Save the Children zapobiegać możliwym do uniknięcia zgonom milionów dzieci i ich matek.

Wspólnie wybraliśmy pięć krajów, w których pomoc jest najbardziej potrzebna: Bangladesz, Chiny, Kenia, Nigeria i Pakistan. Poprawimy w tych krajach dostępność opieki zdrowotnej oraz dotrzemy do potrzebujących dzieci z innowacyjnymi programami dotyczącymi zdrowia i żywienia oraz środkami ratującymi życie.

Ponadto w ramach współpracy utworzona zostanie platforma umożliwiająca udzielanie wsparcia publicznego i politycznego. Wspólnie chcemy osiągnąć w skali światowej przełomowy wynik dotyczący przeżywalności dzieci oraz przyspieszyć rozwój, zapewniając milionom dzieci możliwość osiągnięcia dorosłości i wykorzystania swojego pełnego potencjału. Chcemy zainspirować ludzi na całym świecie i zachęcić ich do przyłączenia się do nas.

Poza rolą głównego partnera kampanii EVERY ONE, Fundacja Unilever wspiera organizację Save the Children także podczas realizacji lokalnych programów w Australii, Boliwii, Brazylii, na Dominikanie, w Egipcie, na Haiti, we Włoszech, w Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii, Peru, na Sri Lance, w Szwecji, na Filipinach i w Wielkiej Brytanii. Współpraca Fundacji i organizacji Save the Children na poziomie krajowym jest ukierunkowana na rozwiązywanie najważniejszych problemów społeczności, w których działa firma Unilever.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Na tym nie koniec. Fundacja Unilever zobowiązała się wspierać działania organizacji Save the Children przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu. Razem z Save the Children udzielamy pomocy w Birmie, na Filipinach, w Somalii, Sudanie Południowym i Syrii.

Unilever wspiera też program Humanitarian Health Workers Save the Children, którego celem jest zwiększenie liczby pracowników służby zdrowia zapewniających dzieciom żyjącym w trudnych warunkach odpowiednią opiekę. Dzięki temu wsparciu pomogliśmy Save the Children skutecznie zareagować na różne sytuacje kryzysowe, zarówno te najpoważniejsze, jak i te, które nie trafiają na pierwsze strony gazet.

Zachęcanie klientów i pracowników do działania

Wykorzystujemy jedną z największych globalnych marek Unilever, Wall’s Ice Cream, aby zachęcać naszych klientów i sprzedawców detalicznych do działania. Wspólnie z organizacją Save the Children rozpoczęliśmy kampanię, której celem jest informowanie o działaniach Save the Children i umożliwienie zaangażowania się w jej akcje. W 2013 roku kampania zaczęła działać w Wielkiej Brytanii i Włoszech, natomiast w 2014 roku – w Szwecji i na Filipinach.

Nasi pracownicy również mają szansę pomóc: mogą odwiedzać miejsca, w których w różnych krajach realizowane są programy, a po powrocie dzielić się swoimi wrażeniami, zarówno z innymi pracownikami, jak i ludźmi spoza firmy (zob. karty Ambasadorów Unilever po lewej stronie).

W pierwszym roku współpracy chcemy pomóc ponad milionowi ludzi, zapewniając im dostęp do opieki zdrowotnej, podstawowej żywności i środków ratujących życie. Oczekujemy, że uda nam się wyszkolić 5000 osób zapewniających wsparcie zdrowotne i bezpośrednio pomóc nawet 550 000 kobiet i dzieci. To duży krok na drodze do całkowitego wyeliminowania śmierci dzieci z przyczyn, którym można zapobiec.

„W ciągu ostatnich kilku lat nasze postępy związane z ograniczeniem umieralności dzieci były imponujące. To motywuje do dalszego działania. Być może to nasze pokolenie dopilnuje, aby dzieci nie umierały z powodu uleczalnych chorób takich jak biegunka i zapalenie płuc. Ratująca ludzkie życie współpraca z firmą Unilever może być katalizatorem, który napędzi i przyspieszy ten proces”. – Justin Forsyth, dyrektor generalny Save the Children UK.

.
Back to top