1. Home
  2. ...
  3. Fundacja Unilever
  4. PSI: ratowanie życia poprzez zachęcanie do mycia rąk i zapewnianie dostępu do czystej wody pitnej

PSI: ratowanie życia poprzez zachęcanie do mycia rąk i zapewnianie dostępu do czystej wody pitnej

Każdego roku ponad 2 miliony dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu biegunki i zapalenia płuc. Obecnie Fundacja Unilever i PSI, międzynarodowa organizacja zajmująca się zdrowiem, łączą siły, aby wspólnie zapobiegać zgonom z tych przyczyn. W tym celu informują o znaczeniu mycia rąk wodą i mydłem oraz zwiększają dostępność bezpiecznej wody pitnej. PSI ma ponad 40 lat praktycznego doświadczenia, co bardzo zwiększa skuteczność programów poprawy stanu zdrowia dzieci i całych rodzin.

Mycie rąk

Choć wielu ludzi myje ręce wodą, odsetek osób używających również mydła jest niewielki, nawet w przypadku mycia rąk po skorzystaniu z toalety lub myciu dziecka albo przed przystąpieniem do przygotowania posiłku. Eksperci zajmujący się zdrowiem szacują, że gdyby mycie rąk wodą i mydłem stało się bardziej powszechne, śmiertelność chorych na biegunkę spadłaby o połowę. Pozwoliłoby to również zapobiec co czwartemu zgonowi z powodu ostrych infekcji układu oddechowego.

Unilever i PSI współpracują z miejscowymi rządami, aby promować mycie rąk wodą i mydłem w szkołach i społecznościach w Kenii, Wietnamie i Zimbabwe. W tych trzech krajach zwyczaj używania mydła do mycia rąk jest słabo rozpowszechniony. Przykładowo w Kenii 28% uczniów powiedziało, że myje ręce wodą, jednak tylko 1% używa również mydła.

Dzięki wspólnej inicjatywie dzieci wyrabiają u siebie zwyczaj mycia rąk wodą i mydłem w ważnych dla zachowania zdrowia momentach. Nauczyciele i pracownicy opieki zdrowotnej korzystają z mydeł i materiałów informacyjnych Lifebuoy, aby zachęcać uczniów do zmiany przyzwyczajeń. W ramach takich programów powstają piosenki i komiksy, a dzieci są nawet zachęcane do składania przyrzeczeń dotyczących mycia rąk. Wiemy, że dzieci, które nabędą zdrowych nawyków i zrozumieją je, przekażą ważne informacje swoim rodzinom i kolejnym pokoleniom, dzięki czemu dotrą one do większej grupy ludzi. Program dotarł już do 1 miliona ludzi.

Waterworks: zwiększanie dostępności bezpiecznej wody pitnej

Waterworks to program, który powstał dzięki współpracy Fundacji Unilever, PSI i Pureit, aby dostarczać czystą i bezpieczną wodę pitną mieszkańcom miasta Bhopal w Indiach. Jest to program non profit, w ramach którego mieszkańcy otrzymują darmowe urządzenia Pureit (domowe systemy Unilever do oczyszczania wody).

PSI szkoli miejscowe kobiety, przedstawiając im nową metodę i zmieniając ich przyzwyczajenia. Dzięki temu członkowie społeczności uczą się korzystać z urządzeń Pureit, co pomaga uniknąć chorób przenoszonych przez wodę. Po odbyciu szkolenia matki, siostry, ciotki i przyjaciółki mogą w atmosferze zaufania porozmawiać ze swoimi rodzinami i znajomymi na temat najważniejszych kwestii dotyczących zdrowia.

Ponadto program Waterworks pomaga kobietom zwiększyć niezależność finansową. Te kobiety, które wzięły udział w szkoleniu i uczestniczą w programie otrzymują sta

Back to top