Toggle Szukaj

  1. Home
  2. O nas
  3. Fundacja Unilever

Fundacja Unilever

O Fundacji

PSI waterworker with villagers washing hands

Fundacja Unilever jest zaangażowana w pracę na rzecz polepszania jakości życia poprzez poprawę standardów higieny, warunków sanitarnych, dostępu do czystej wody pitnej oraz podstawowych składników odżywczych, jak również budowania poczucia własnej wartości.

Oxfam: poprawa życia

Women at an Oxfam presentation in Cambodia

Fundacja realizuje we współpracy z Oxfam programy mające na celu poprawę jakości życia ludzi na całym świecie poprzez uwłasnowolnienie oraz zapewnianie dostępu do żywności i bezpiecznej wody pitnej.

PSI: poprawa zdrowia i higieny

Boys washing their hands with soap in a school in Kenya

Fundacja Unilever i PSI wspólnie wpływają na stan zdrowia ludzi, starając się poprawić dostęp do czystej wody pitnej i nakłonić do wyrobienia nawyku mycia rąk wodą i mydłem.

Save the Children: kampania EVERY ONE

Mum and baby in Nigeria

Poprawa jakości życia 2 milionów matek i dzieci do 2016 roku poprzez zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, podstawowych produktów spożywczych i środków ratujących życie.

Unilever wspiera program organizacji UNICEF na rzecz poprawy warunków sanitarnych

A boy enters a pit latrine in Karo Khas Village in Tandoy Allahyar District in southern Sindh Province.

Fundacja współpracuje z organizacją UNICEF w ramach programu Community Approaches to Total Sanitation (CATS) mającego na celu poprawę warunków sanitarnych w krajach rozwijających się.

Back to top