Zrównoważone pozyskiwanie surowców

Do końca 2012 roku 36% naszych surowców rolnych zostało pozyskanych ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony

Nasze zobowiązania

Do 2020 roku będziemy pozyskiwać 100% naszych surowców rolnych ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony: 10% do 2010 roku; 30% do 2012 roku; 50% do 2015 roku; 100% do 2020 roku.

Efekty naszych działań

Do końca 2012 roku 36% naszych surowców rolnych zostało pozyskanych ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony. Przekroczyliśmy więc nasz tymczasowy próg wynoszący 30% i zrobiliśmy duży postęp w porównaniu z 2011 rokiem, gdzie udział wynosił 24%.

To, co najważniejsze

Jeśli chodzi o zrównoważone pozyskiwanie surowców, wyznaczyliśmy sobie trzy najważniejsze cele: pozyskiwanie oleju palmowego pochodzącego ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony oraz korzystanie z papieru, tektury oraz oleju palmowego pochodzących ze sprawdzonych źródeł. (M) oznacza najważniejsze cele.
 • cel osiągnięty: 1
 • zgodnie z planem: 15
 • niezgodnie z planem: 1
 • %cele, których nie udało się zrealizować: 0

Nasza perspektywa

Połowa surowców wykorzystywanych do produkcji w firmie Unilever pochodzi z gospodarstw rolnych lub lasów, dlatego decyzje dotyczące wyboru źródła surowców oraz sposobu ich przetwarzania mogą mieć duży wpływ na globalne surowce, zmiany klimatu oraz warunki bytowe rolników.

Zrównoważone pozyskiwanie surowców jest dla firmy Unilever uzasadnione biznesowo. W perspektywie długoterminowej możemy zapewnić bezpieczeństwo dostaw, zmniejszyć koszty oraz chronić cenne zasoby. Długofalowe podejście może być również bardzo korzystne dla rolników.

Przykładowo, śledzenie źródła pochodzenia oleju palmowego pomaga firmie Unilever zabezpieczyć dostawy w zrównoważony sposób, a także upewnić się, że wycinka lasów, wykorzystanie gruntu oraz kwestie społeczne i wspólnotowe są zarządzane w sposób odpowiedzialny.

Poprzez udostępnianie informacji dotyczących pochodzenia produktów możemy również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Pionierami w tej dziedzinie są marki Lipton i Magnum pozyskujące produkty ze źródeł posiadających certyfikat Rainforest Alliance, a także firma Knorr, która oznacza swoją nową zupę etykietami informującymi o wykorzystaniu pomidorów pochodzących z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.

Poczyniliśmy znaczne postępy w dziedzinie zrównoważonego pozyskiwania surowców. Koncentrujemy się przede wszystkim na dziesięciu najważniejszych dla nas grupach surowców rolnych, które stanowią około dwóch trzecich naszych dostaw: olej palmowy, papier i tektura, soja, cukier, herbata, owoce i warzywa, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, nabiał oraz kakao. Realizujemy nasz plan odnośnie do wszystkich tych surowców. Jest to jednak ogromne wyzwanie, szczególnie w przypadku surowców dostarczanych w mniejszych ilościach.

Nasz Kodeks Zrównoważonego Rolnictwa

Kodeks Zrównoważonego Rolnictwa firmy Unilever wszedł w życie w 2010 roku po 15 latach prac. Nasz program zrównoważonego pozyskiwania surowców bazuje na przestrzeganiu Kodeksu, samoocenie oraz zewnętrznych standardach certyfikacji.

W 2012 roku po raz pierwszy mogliśmy spojrzeć na ten aspekt z szerszej perspektywy i lepiej przyjrzeć się wyzwaniom, przed którymi stoją dostawcy. Obecnie w zrównoważony sposób pozyskujemy pomidory, nabiał, rzepak, słonecznik, buraki cukrowe i ziemniaki, co pokazuje, że zastosowanie naszego Kodeksu jest uniwersalne i rozciąga się na wiele upraw oraz krajów. Chińscy rolnicy uprawiający pomidory w dużym stopniu ograniczyli zastosowanie nawozów sztucznych, zwiększając przy tym wysokość plonów. My z kolei jesteśmy w stanie śledzić obecność szkodników, używając pułapek oraz technologii dostępnej w smartfonach, dzięki czemu zmniejszy się użycie pestycydów i poprawi jakość upraw pomidorów z obszaru Morza Śródziemnego.  

Olej palmowy pochodzący ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony (M)

 • Do 2015 roku cały olej palmowy będzie przez nas pozyskiwany z certyfikowanych źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.
 • Do 2020 roku cały olej palmowy będzie przez nas pozyskiwany z certyfikowanych, sprawdzonych źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.

  (Nowy cel na rok 2012)

 • 100% oleju palmowego pochodzącego ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony do końca 2012 roku: 97% ze źródeł posiadających certyfikat GreenPalm† oraz
 • 3% oleju palmowego pozyskiwanego z certyfikowanych, sprawdzonych źródeł (drogą segregacji dostaw) do końca 2012 roku.

Więcej na temat oleju palmowego pochodzącego ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

W kwietniu 2012 roku ogłosiliśmy, że możemy zrealizować nasz cel na 2015 rok z trzyletnim wyprzedzeniem. Było to możliwe w głównej mierze dzięki nabyciu certyfikatów GreenPalm. Zdajemy sobie sprawę, że te certyfikaty w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju bardziej zrównoważonego przemysłu związanego z produkcją oleju palmowego. Jednak to dopiero pierwszy krok.

Aby pozyskiwać surowce w sposób zrównoważony, musimy wiedzieć, z jakiej plantacji pochodzi olej palmowy, czy jest przetwarzany w certyfikowanych zakładach oraz w jaki sposób jest transportowany i wykorzystywany. Naszym nowym celem do 2020 roku jest pozyskiwanie całego oleju z certyfikowanych, sprawdzonych źródeł.

W 2011 roku zaczęliśmy pozyskiwać olej palmowy na potrzeby naszych europejskich rynków ze sprawdzonych źródeł. Olej pochodzi od dostawców posiadających certyfikat organizacji Roundtable on Sustainable Palm Oil. Inwestujemy 69 milionów euro w budowę w Indiach fabryki pozyskującej olej palmowy z nasion palmy olejowej. Rozważamy również podobne inwestycje typu joint-venture w innych częściach świata – będą one dotyczyć przetwarzania pochodnych surowego oleju palmowego. Dzięki temu zapewnimy sobie dostawy ze sprawdzonych źródeł.

W celu zreformowania branży jesteśmy nastawieni na współpracę z dostawcami, firmami o podobnym profilu, naszymi konkurentami oraz rządami państw. Dzięki temu klienci będą mieli gwarancję zakupu odpowiedniego produktu, a produkcja oleju palmowego nie będzie już kojarzona z wycinką lasów oraz konfliktami o ziemię.

Promocja wykorzystania zrównoważonego oleju palmowego w Chinach

Około 14% oleju palmowego jest obecnie certyfikowane przez RSPO jako pochodzące ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony, jednak tylko połowa tego oleju jest wykorzystywana na rynku.

W 2012 roku firma Unilever dołączyła do czołowych graczy branży oraz rządu na China Sustainable Palm Oil Supply Chain Forum. Rozmowy dotyczyły promocji wykorzystania zrównoważonego oleju przez Chiny, które są drugim co do wielkości konsumentem tego produktu.

† Zweryfikowane przez niezależnego audytora PwC.

Papier i tektura pochodzące ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony (M)

 • Do 2015 roku będziemy pozyskiwać 75% papieru i tektury wykorzystywanych do produkcji opakowań z certyfikowanych, zarządzanych w sposób zrównoważony lasów lub z materiałów poddanych recyklingowi. Do 2020 roku odsetek ten wzrośnie do 100%.
 • Do końca 2012  63% pozyskanego przez nas papieru i tektury pochodziło certyfikowanych, zarządzanych w sposób zrównoważony lasów lub z materiałów poddanych recyklingowi.

Więcej na temat papieru i tektury pochodzących ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

Spośród 63%, 87% stanowiły włókna recyklingowane, natomiast 13% – certyfikowane włókna, które nie zostały poddane recyklingowi.

Nasz raport na temat postępów za 2011 rok wykazał, że 60% używanego przez nas papieru i tektury pochodzi ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony. Od tego czasu poczyniliśmy znaczne postępy, jeśli chodzi o zbieranie danych oraz procedury raportowania, dlatego obecnie posiadamy bardziej szczegółowe, podlegające kontroli dane, które nie opierają się na szacunkach.

W 2012 wprowadziliśmy opakowanie wykonane z papieru pochodzącego ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony, które otrzymało certyfikat Rada Dobrej Gospodarki Leśnej. Opakowanie jest wykorzystywane przy produkcji zup marki Knorr w Europie oraz sojowych napojów AdeS w Brazylii.

Soja pochodząca z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

 • Wszystkie ziarna soi oraz cały olej sojowy będziemy pozyskiwać z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony odpowiednio w latach 2014 i 2020.
 • Do końca 2012 roku 10% oleju sojowego pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony będzie posiadało certyfikat RTRS.

 • Jeśli chodzi o nasiona soi, w 2012 roku poczyniliśmy stałe postępy w pozyskaniu certyfikowanych dostaw w 2013 roku.

Więcej na temat soi pochodzącej z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

Olej sojowy wykorzystujemy w margarynach, majonezie oraz dressingach. Od samego początku wspieraliśmy certyfikację wydawaną przez inicjatywę Round Table on Responsible Soy (RTRS), a w 2012 roku byliśmy jednym z największych pojedynczych nabywców tych certyfikatów.

Większość soi kupujemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie brak jest obecnie soi certyfikowanej przez RTRS. W latach 2011-2012 wraz z United Soybean Board (USB) oraz WWF US odkryliśmy możliwość zastosowania certyfikacji RTRS National Interpretation dla amerykańskiego przemysłu sojowego, jednak ostatecznie plan się nie powiódł. Dołączyliśmy jednak do Field to Market: The Keystone Alliance for Sustainable Agriculture. Ta inicjatywa zrzesza amerykańskich producentów, przedstawicieli agrobiznesu, przedsiębiorstwa spożywcze oraz organizacje zajmujące się ochroną przyrody i ma na celu opracowanie zrównoważonych rozwiązań dla rolnictwa. Narzędzie Fieldprint Calculator pozwala rozwijającym się firmom obliczyć, w jakim stopniu sposób zarządzania wpływa na zasoby naturalne oraz wydajność operacyjną. Wykorzystując to narzędzie, kontynuujemy naszą współpracę z USB, ponieważ dzięki temu możliwe jest udoskonalenie protokołu Soy Pledge, który dotyczy soi pochodzącej z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.

W 2012 roku nie zakupiliśmy tak dużej ilości soi pochodzącej z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony, jak zakładaliśmy, jednak w 2013 roku uruchomimy w Stanach Zjednoczonych program pilotażowy dla amerykańskich plantatorów soi, dzięki czemu będziemy mogli śledzić i oceniać postępy w realizacji założeń naszego Kodeksu Zrównoważonego Rolnictwa.

Nasiona soi używane do produkcji napojów AdeS stanowią 10% zakupów soi. Pierwszy zakup soi pochodzącej z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony przewidujemy na 2013 rok. Jesteśmy nastawieni na postęp i wiemy, jakie są nasze cele na 2014 rok.

Herbata pochodząca z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

 • Do 2015 roku planujemy, aby  herbata marki Lipton sprzedawana w torebkach pochodziła ze źródeł posiadających certyfikat Rainforest Alliance Certified™. Do 2020 roku 100% herbaty produkowanej przez firmę Unilever, w tym herbata sypana, będzie pochodziło z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.
 • Do końca 2012 roku 75% mieszanek herbaty Lipton zawierało herbatę posiadającą certyfikat Rainforest Alliance Certified™.
 • Ogółem 39% herbaty zakupionej dla wszystkich naszych marek pochodziło z plantacji posiadających certyfikat Rainforest Alliance Certified™.

Więcej na temat herbaty pochodzącej z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

W 2007 roku byliśmy pierwszą dużą firmą produkującą herbatę, która zaangażowała się w pozyskiwanie surowca pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony na dużą skalę. Jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć nasze założenie na 2015 rok i ostateczny cel w 2020 roku.

Na przestrzeni pięciu lat firma Unilever oraz jej dostawcy zainwestowali duże sumy w udoskonalenie praktyk uprawy wśród plantatorów herbaty, dzięki czemu uzyskano ponad 170 000 ton herbaty posiadającej certyfikat Rainforest Alliance. Przykładowo cała herbata pozyskiwana przez nas z Argentyny posiada obecnie certyfikat Rainforest Alliance, a było to możliwe dzięki rozwojowi branży herbacianej w prowincji Misiones.

W latach 2007-2012 we współpracy z firmą Unilever około 450 000 plantatorów zostało przeszkolonych zgodnie ze standardami Rainforest Alliance w celu uzyskania przyszłej certyfikacji.

W 2012 roku kontynuowaliśmy współpracę z inicjatywą Sustainable Trade Initiative (IDH) z siedzibą w Holandii oraz z agencją Kenya Tea Development Agency (KTDA), aby współfinansować program Farmer Field School, którego celem jest promocja zrównoważonego rolnictwa oraz technik obserwacji plonów.

Firma Unilever oraz inicjatywa IDH wspólnie postanowiły zainwestować kolejne 4 miliony euro przez następne dwa lata, aby rozwijać zrównoważone inicjatywy w Afryce, Wietnamie oraz Indiach. Szkolenia z tego zakresu będą korzystne nie tylko dla firmy Unilever, ale również dla całej branży herbacianej.

Owoce i warzywa pochodzące z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

 • Do 2015 roku będziemy pozyskiwać 100% owoców pochodzących z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.
 • Do 2012 roku 50% spośród 13 najważniejszych dla nas warzyw i ziół będzie pochodziło z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony, a do 2015 roku będzie to 100%. Stanowi to ponad 80% wszystkich kupowanych przez nas warzyw i ziół.
 • Do końca 2012 roku 7% zakupionych owoców pochodziło z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.
 • Do końca 2012 roku 59% spośród 13 najważniejszych dla nas warzyw i ziół pochodziło z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.

Więcej na temat owoców i warzyw pochodzących z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

Pierwsze owoce pochodzące z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony zakupiliśmy w 2012 roku. W 2013 roku skupimy nasze wysiłki na współpracy z dostawcami oraz poszukiwaniu możliwości nawiązania szerszej współpracy, jako że jesteśmy małym graczem na tym rynku. W tej dziedzinie nie osiągnęliśmy spodziewanych postępów. Dlatego rok 2015 będzie rokiem wyzwań, ale mamy plan, dzięki któremu jesteśmy pewni, że osiągniemy sukces.

Udało nam się przekroczyć założenia celu dotyczącego 13 najważniejszych dla nas warzyw i ziół. Do końca 2012 roku ponad połowa dostawców dostosowała swoje praktyki do naszego Kodeksu Zrównoważonego Rolnictwa. Posiadamy teraz 24 wzorcowe gospodarstwa „Landmark Farms” dostarczające warzywa dla naszej marki Knorr i stanowiące wzór do naśladowania przez innych dostawców.

Aby zrealizować nasz cel, nawiązaliśmy współpracę z dostawcami oraz współpracującymi z nimi rolnikami na całym świecie, dzięki czemu możemy określić dziedziny, które należy udoskonalić, oraz ocenić postępy w realizacji postanowień Kodeksu Zrównoważonego Rolnictwa firmy Unilever. Współpracujemy z dostawcami cebuli, czosnku i pomidorów z Kalifornii oraz dostawcami korniszonów i owoców z Indii. W Indiach planujemy zwiększyć plony, tak aby były na poziomie co najmniej średniej światowej.

Pierwszy produkt marki Knorr oznaczony etykietą zrównoważonego pozyskiwania surowców

W 2012 roku Knorr wprowadził do sprzedaży we Francji nową zupę pomidorową z mascarpone, która jest oznaczona etykietą „Wyprodukowano z pomidorów pochodzących z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony”. W ten sposób po raz pierwszy nagrodziliśmy składnik jako pochodzący z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. Udało się to dzięki rolnikom, którzy przestrzegali naszego Kodeksu Zrównoważonego Rolnictwa.

Aby osiągnąć ten cel, przez 15 lat współpracowaliśmy z dostawcami pomidorów. Kluczowym aspektem było sprawdzenie źródła dostaw, dzięki czemu mogliśmy mieć pewność, że dostarczane nam pomidory pochodzą z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony i można śledzić ich pochodzenie, analizując łańcuch dostaw oraz proces produkcyjny.

Kakao pochodzące z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

 • Do 2015 roku do produkcji lodów Magnum będziemy pozyskiwać kakao pochodzące z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. Do 2020 roku będziemy tą drogą pozyskiwać resztę kakao.
 • Do końca 2012 roku 64% kakao pozyskanego do lodów Magnum posiadało certyfikat Rainforest Alliance. Ogólnie kakao pochodzące z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony stanowiło 43% całego pozyskanego kakao.

Więcej na temat kakao pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

Czytając opis na opakowaniu oraz stronie internetowej, konsument może dowiedzieć się, dlaczego marka Magnum nawiązała współpracę z Rainforest Alliance: w celu pozyskiwania wysokiej jakości ziaren kakaowca, zwiększenia dochodów rolników oraz zapewnienia korzyści dla społeczeństwa takich jak poprawa warunków zdrowotnych oraz praktyk dotyczących bezpieczeństwa.

Aby uzyskać certyfikat, współpracujemy z 20 000 drobnych rolników w Afryce Zachodniej. Nasz strategiczny dostawca, firma Barry Callebaut, prowadzi szkoły dla rolników. Tam rolnicy doskonalą swoje umiejętności oraz poszerzają wiedzę dotyczącą praktyk zrównoważonych upraw. Następnie rolnicy ci prowadzą szkolenia dla swojej lokalnej społeczności, rozpowszechniając dobre praktyki oraz zachęcając inne osoby do wzięcia udziału w programie.

Cukier pochodzący z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

 • Do 2020 roku cały pozyskiwany przez nas cukier będzie pochodził z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.
 • Do końca 2012 roku pozyskaliśmy 8%pozyskanego przez nas cukru pochodziło z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.

Więcej na temat cukru pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

Firma Unilever dołączyła do grupy non-profit Bonsucro, której celem jest zmniejszenie wpływu produkcji trzciny cukrowej na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

W grudniu 2012 roku zawarliśmy pierwsze umowy dotyczące zakupu cukru pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony Bonsucro w Brazylii. Mimo że nie kupujemy cukru w dużych ilościach, byliśmy pierwszym członkiem grupy Bonsucro, który wziął udział w programie, ponieważ pragniemy się zaangażować w zrównoważoną produkcję tego surowca.

W 2012 roku pozyskaliśmy pierwsze partie cukru od plantatorów buraków cukrowych z Francji, Niemiec i Holandii. Cukier został zweryfikowany zgodnie z naszym Kodeksem Zrównoważonego Rolnictwa.

Olej słonecznikowy pochodzący z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

 • Do 2020 roku cały pozyskiwany przez nas olej słonecznikowy będzie pochodził z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.
 • Do końca 2012 roku  14% pozyskanego przez nas oleju słonecznikowego pochodziło z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.

Więcej na temat oleju słonecznikowego pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

W 2011 roku sprawdzaliśmy możliwość wdrożenia programów pilotażowych dotyczących oleju słonecznikowego pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony, jednak realizacja programów trwała dłużej niż zakładano. Jednak w 2012 roku zdołaliśmy już pozyskać pierwsze partie oleju słonecznikowego pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony i jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszego celu.

Nasze dostawy zostały zweryfikowane zgodnie z naszym Kodeksem Zrównoważonego Rolnictwa i za pośrednictwem firmy Cargill pozyskaliśmy surowce z Węgier oraz Południowej Afryki.

Inwestowanie w sprawdzanie źródeł pochodzenia oleju słonecznikowego

W Południowej Afryce współpracowaliśmy z naszym dostawcą Ceoco na rzecz udoskonalenia procesu śledzenia łańcucha dostaw. Odkryliśmy rolniczą społeczność w Limpopo, która stosowała dobre praktyki, na których mogliśmy oprzeć nasz program. Następnie współpracowaliśmy z rolnikami, motywując ich finansowo do zasiewania hybrydowych ziaren dających większe plony. Możemy śledzić łańcuch dostaw oleju aż do gospodarstw, w których wykiełkowały ziarna.

Naszym następnym krokiem będzie rozpropagowanie projektu w innych prowincjach oraz zaangażowanie większej liczby rolników.

Olej rzepakowy pochodzący z upraw zarządzanych w sposób zrównoważony

 • Do 2020 roku cały pozyskiwany przez nas olej rzepakowy będzie pochodził z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.
 • Do końca 2012 roku 16%  pozyskanego prze nas oleju rzepakowego pochodziło z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.

Więcej na temat oleju rzepakowego pochodzącego z upraw zarządzanych w sposób zrównoważony

Nasza perspektywa

W 2012 roku współpracowaliśmy z jednym z naszych głównych dostawców, firmą Cargill, w celu zweryfikowania procesu produkcji oleju rzepakowego w Niemczech względem Kodeksu Zrównoważonego Rolnictwa firmy Unilever. Opieraliśmy się przy tym na naszym zapoczątkowanym w 2009 roku programie pilotażowym, dzięki któremu mogliśmy ustalić coroczne plany udoskonalania wychodzące poza dobre praktyki rolnicze stosowane w Europie, włączając ochronę bioróżnorodności. Opracowaliśmy model, który można zastosować dla innych upraw rzepaku.

W Wielkiej Brytanii blisko współpracowaliśmy z pozarządową organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rolnictwa, LEAF (Linking Environment And Farming) oraz naszym dostawcą, firmą ADM, aby po raz pierwszy w naszej historii pozyskiwać duże ilości certyfikowanego oleju rzepakowego.

Zrównoważone sposoby pozyskiwania nabiału

 • Do 2020 roku będziemy pozyskiwać nabiał tylko w sposób zrównoważony.
 • Do końca 2012 roku 31% nabiału było pozyskiwane w sposób zrównoważony.

Więcej na temat zrównoważonych sposobów pozyskiwania nabiału

Nasza perspektywa

W 2012 roku poczyniliśmy znaczne postępy, zwiększając odsetek nabiału pozyskiwanego w sposób zrównoważony z 10% w 2011 roku do 31% w 2012 roku.

Po sukcesie programu pilotażowego z 2011 roku rozszerzyliśmy naszą współpracę z jednym z największych producentów nabiału na świecie, firmą FrieslandCampina. Firma ta określiła własne zobowiązania dotyczące zrównoważonych praktyk związanych np. ze sposobem traktowania krów, warunków wypasu, bioróżnorodnością i wpływem odpadów. Praktyki te są zgodne z naszych Kodeksem Zrównoważonego Rolnictwa.

Lody Ben & Jerry’s – etyczny handel

 • Do 2013 roku wszystkie składniki lodów Ben & Jerry’s, które można nabyć w ramach etycznego handlu, będą miały certyfikat Fairtrade (cel zaktualizowano w 2012 roku).
 • W 2012 roku regularnie czyniliśmy postępy w kierunku zdobycia certyfikatów Fairtrade dla wszystkich produkowanych przez nas smaków lodów.

Więcej na temat Ben & Jerry’s – etyczny handel

Nasza perspektywa

Do końca 2011 roku w Europie pięć kluczowych artykułów (cukier, kakao, kawa, wanilia i banany) było pozyskiwanych zgodnie z wymaganiami Fairtrade (FT).

Dostosowanie reszty naszych lodów to poważne przedsięwzięcie obejmujące około 200 składników wykorzystywanych do produkcji prawie 90 smaków. W 2011 roku napotkaliśmy na problemy w USA, w związku z czym nie mogliśmy pozyskać ilości składników z certyfikatem FT odpowiadającej zapotrzebowaniu naszych przedsiębiorstw w USA.

Odkryliśmy, że składniki z certyfikatem FT są niedostępne lub nie spełniały wymagań, jakie stawiamy używanym przez nas składnikom (dotyczyło to np. orzechów i przypraw). Musieliśmy więc zmienić nasz cel, zastępując sformułowanie „wszystkie składniki” wyrażeniem „wszystkie smaki”.

W 2012 roku współpracowaliśmy z Fairtrade International w celu wprowadzenia zmian w naszym planie dla USA i odkryliśmy, że korzystając z pięciu najważniejszych artykułów zgodnych z zasadami FT, do 2013 roku wszystkie smaki produkowanych przez nas lodów będą mogły uzyskać certyfikat FT. Znaczna większość naszych lodów będzie dostępna w sklepach do końca roku, a reszta zostanie wprowadzona do sprzedaży na początku 2014 roku.

Jaja od kur z wolnego wybiegu

 • Naszym celem jest używanie jaj pochodzących od kur z wolnych wybiegów we wszystkich naszych produktach,* wliczając w to lody Ben & Jerry’s oraz majonezy Hellmann’s, Amora i Calvé

 • Kontynuowaliśmy wprowadzanie produktów na bazie jaj od kur z wolnego wybiegu, dzięki czemu pod koniec 2012 roku były one wykorzystywane do produkcji około jednej trzeciej naszych majonezów dostępnych w Ameryce Północnej*.

Więcej na temat jaj od kur z wolnego wybiegu

Nasza perspektywa

W Europie Zachodniej od 2009 roku wszystkie produkty naszych marek Hellmann’s, Amora i Calvé były produkowane na bazie jaj od kur z wolnego wybiegu, a pod koniec 2011 roku 99% wszystkich jaj używanych na całym świecie do produkcji lodów Ben & Jerry’s pochodziło od kur z wolnego wybiegu.

W 2012 roku poczyniliśmy duże postępy w Ameryce Północnej i wierzymy, że w najbliższych latach wszystkie nasze majonezy dostępne w tym regionie będą produkowane na bazie jaj od kur z wolnego wybiegu.

Osiągnięcie takich postępów było możliwe dzięki zawarciu długoterminowych umów, które pozwolą dostawcom dalej inwestować w pozyskiwanie jaj od kur z wolnego wybiegu.

*Jeśli jest to dozwolone przez lokalne przepisy.

Zwiększenie ilości materiałów biurowych pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych

 • Do 2013 roku w 21 najważniejszych dla nas krajach będziemy pozyskiwać wszystkie papierowe materiały biurowe albo z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony (materiały certyfikowane), albo ze źródeł odnawialnych.
 • Do września 2012 roku ponad 95% papierowych materiałów biurowych było pozyskiwanych z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony lub ze źródeł odnawialnych.

Więcej na temat zwiększenia ilości materiałów biurowych pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych

Nasza perspektywa

Nasze postępy związane z osiągnięciem celu na 2013 rok są dobre; będziemy również kontynuować ścisłą współpracę z naszymi dostawcami, aby zapewnić wiarygodność i dokładność naszych raportów.

„Ponad jedna trzecia wykorzystywanych przez nas surowców pochodzenia rolniczego jest pozyskiwana w sposób zrównoważony”.

Przyszłe wyzwania

Pozyskiwanie wszystkich wykorzystywanych przez nas surowców w zrównoważony sposób to ambitny cel, szczególnie w przypadku rynków, na których nasze wpływy są mniejsze ze względu na mniejszą ilość sprzedawanych towarów. Zaczęliśmy od 10 najważniejszych materiałów pochodzenia rolniczego, a teraz mamy zamiar zająć się 30 kolejnymi. Stanowi to około 20% całości wykorzystywanych przez nas materiałów (pod względem masy), więc postęp w tym zakresie będzie znacznym osiągnięciem. W 2012 roku poczyniliśmy znaczne postępy w związku ze składnikami takimi jak wanilia i mięso.

Zdajemy sobie sprawę, że weryfikacja i uzyskiwanie certyfikatów nie są celami końcowymi. Prawdziwe wyzwanie stanowi podkreślenie pozytywnego wpływu, jaki zrównoważony rozwój może mieć na środowisko oraz standard życia rolników i społeczności, w których żyją i pracują.

Rozwiązywanie problemów w tym zakresie nie jest łatwe. Współpraca z innymi jest czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu: wspólnie tworząc międzynarodowe łańcuchy dostaw, możemy rozwijać się szybciej i zwiększać poziom wiedzy konsumentów na temat korzyści związanych z produktami pozyskiwanymi w zrównoważony sposób.

Ponadto w 2012 roku koncentrowaliśmy się również na surowcach, które nie są pozyskiwane z rolnictwa (przez co nie są odnawialne).

Przyglądaliśmy się zagadnieniu górnictwa surowców mineralnych, aby znaleźć obszary związane ze zrównoważonym rozwojem, które mogą zostać poprawione. Dzięki temu znamy teraz pochodzenie i miejsce wydobycia około połowy surowców wykorzystywanych w naszych produktach. Zajmowaliśmy się również istniejącymi inicjatywami i programami mającymi na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu używanych przez nas surowców na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo („nadzór nad produktami”).