Życie w sposób zrównoważony

Tłum dzieci w Indiach

Rozpowszechnianie życia w sposób zrównoważony

Naszym celem jest rozpowszechnienie życia w sposób zrównoważony. Opracowujemy nowe praktyki biznesowe, które wpływają na rozwój zarówno naszej firmy, jak i wielu społeczności. Zaspokajamy rosnące zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone produkty, przyczyniając się do zapewniania wszystkim spokojniejszej przyszłości. Plan „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever zakłada podwojenie rozmiaru naszej firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększeniu pozytywnego efektu społecznego. Podejmujemy współpracę tam, gdzie możemy przyczynić się do wprowadzenia zmian na skalę globalną: w zakresie wycinki lasów, zmian klimatycznych, warunków sanitarnych i higieny oraz zrównoważonego rolnictwa i małych gospodarstw rolnych.

Świat się zmienia

Klimat ulega zmianom. Poziom temperatury rośnie, coraz częściej brakuje wody, a zasoby żywności ulegają stopniowemu wyczerpaniu.

Szybkie tempo wzrostu liczebności populacji sprawia, że higiena i dostęp do podstawowych obiektów sanitarnych są jeszcze trudniejsze, a zasoby planety – narażone na szybsze wyczerpanie.

W Unilever widzimy, jak zmiany te dotykają już ludzi na całym świecie. Zmiany wywołane wahaniami cen towarów, niestabilnością rynków i trudnością pozyskiwania surowców to nowe wyzwania także dla nas.

W prowadzeniu działalności nie istnieje już „normalny bieg spraw”. Stare systemy gospodarcze nie spełniają swojego zadania.

Oferując produkty, z których korzystają miliony konsumentów mamy wyjątkową szansę, aby tworzyć zmiany i opracowywać nowy, zrównoważony model biznesowy. Model, w którym:

 • Praca zapewnia więcej praw i możliwości, a kobiety otrzymują uczciwą zapłatę
 • Zdrowie i dobre samopoczucie ludzi stanowią priorytet
 • Wszystkie surowce rolne pochodzą ze zrównoważonych źródeł
 • Środowisko jest chronione dla przyszłych pokoleń

Plan „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever

W 2010 r. rozpoczęliśmy realizację planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever, który zakłada podwojenie rozmiaru naszej firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększeniu pozytywnego efektu społecznego. Wyznaczyliśmy trzy główne cele. Do roku 2020 zamierzamy:

 • Pomóc ponad miliardowi osób w celu poprawy ich zdrowia i samopoczucia
 • Zmniejszyć o połowę wpływ naszych produktów na środowisko naturalne
 • Poprawić jakość życia milionów ludzi w obrębie naszego łańcucha wartości

Graficzny obraz wizji Unilever

Czyniąc naszą działalność zrównoważoną w każdym aspekcie, Plan otwiera przed nami nowe szanse i stymuluje rozwój:

 • Coraz więcej ludzi wybiera marki, którym towarzyszy przesłanie społeczne, jak Dove czy Lifebuoy
 • Ponieważ konsumenci potrzebują zmian, koncentrujemy się na innowacjach, np. produktach do prania wymagających użycia mniejszej ilości wody
 • Dbamy o lepszą ochronę naszego łańcucha dostaw, współpracując z małymi gospodarstwami rolnymi w celu ulepszenia stosowanych w nich praktyk i podniesienia jakości życia ich właścicieli

Promowanie życia w sposób zrównoważony

Poprzez nasze marki zachęcamy ludzi do bardziej przemyślanych zakupów i dbałości o zrównoważony rozwój w domach.

Transformacja

Współpraca to także możliwość wprowadzania zmian na skalę globalną. Podejmujemy współpracę w trzech głównych obszarach:

 • Rozwiązywanie problemów związanych z wycinką lasów i zmianami klimatycznymi
 • Poprawa warunków sanitarnych, poziomu higieny i dostępu do bezpiecznej wody pitnej
 • Skuteczne stosowanie zasad zrównoważonego rolnictwa i rozwój małych gospodarstw rolnych

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym historii, w którym zmiana jest koniecznością dla dobra całej planety.

Świat potrzebuje nowego modelu biznesowego opartego na zrównoważonym rozwoju.

Szansę na przetrwanie mają te firmy, które skorzystają z tej okazji. Szansa na rozkwit dotyczy tych, którzy postawią na zrównoważony rozwój.

To najlepsza w historii okazja do budowania lepszej przyszłości.