Katowice

To tu produkujemy najstarszą na świecie markowa margarynę – margarynę Rama. Dodatkowo konfekcjonujemy herbaty, które przybyły do nas zza oceanu.

Zakład produkcji tłuszczów i herbaty w Katowicech - SzopienicachZakład w Szopienicach

1930-1944

Zakład (prowadzony jako jawna spółka handlowa stanowiąca własność Georga Leschika, Małgorzaty Rutke z d. Leschik i Gerharda Leschika) produkuje margaryny oraz mydła dla przemysłu górniczego i włókienniczego. 

1945

Zakład wznawia działalność jako fabryka chemiczna "Strahl i S-ka" pod zarządem pańdstwowym - produkcja proszków i mydła. 

1951

Zakład przyjmuje nazwę: Szopienickie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego. 

1962

Połączenie z Zakładami Przemysłu Tłuszczowego im. J. Marchlewskiego w Trzebini. Dalsza działalność prowadzona jest pod nazwą Śląskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego.      

Zakład w Trzebini

1918

Utworzenie spółki "Towarzystwo Akcyjne - Mydło" w Krakowie. Jej założycielami są: inż. chemik Rożnowski, pochodzący z krakowskiej rodziny mydlarzy, Bronisław Różycki i dr Padechowicz. 

1919

Budowa fabryki mydła pod nazwą "Fabryka Przetworów Tłuszczowych Spółka Akcyjna w Trzebini". 

1921

Rozruch "Fabryki Przetworów Tłuszczowych" SA w Trzebini. W lipcu rozpoczyna się produkcja środków piorących Kometa i mydeł FPT oraz wody kolońskiej Kolodent na licencji Serga. Do dobrze znanych i cenionych wyrobów fabryki należą takie marki jak: Radion, Vim, Elida, Biały Jeleń, Lux. 

1926

Przejęcie fabryki FPT SA w Trzebini przez koncern austriacki "Schicht" S.A. w Trzebini. 

1928

Rozpoczęcie produkcji tłuszczów i olejów jadalnych takich jak: Ceres, Kunerol, Gloriol, Minerwa, Nelson, Sfinks. 

1929

Utworzenie, wspólnie z koncernem holendersko-angielskim, firmy "Schicht-Lever" S.A. w Warszawie, Fabryka w Trzebini.  Przeniesienie produkcji środków piorących, mydła, kremów i wód toaletowych do Warszawy. W fabryce w Trzebini pozostaje wyłącznie produkcja tłuszczów i olejów jadalnych. 

1939-43

Zaprzestanie działalności produkcyjnej "Schicht-Lever" S.A. Fabryka w Trzebini. 

1943

Wznowienie działalności pod przymusowym zarządem okupanta niemieckiego. Fabryka produkuje proszki piorące dla armii niemieckiej. 

1945

Powrót fabryki w polskie ręce. Utworzenie "Zakładów Tłuszczowych im. J. Marchlewskiego w Trzebini". Następnie nazwa została zmieniona na "Zakłady Przemysłu Tłuszczowego im. Jana Marchlewskiego. 

1962

Włączenie ZPT w Trzebini w skład przedsiębiorstwa "Śląskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego" w Katowicach. Działalność zakład prowadził pod nazwą "Śląskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego - Zakład w Trzebini".     

Śląskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego

1962

Prowadzenie działalności równolegle w dwóch zakładach: w Szopienicach i w Trzebini. W zakładzie w Szopienicach produkuje się mydła i proszki oraz margaryny, w zakładzie w Trzebini - jadalne tłuszcze roślinne; inne wydziały pomocnicze to ekstrakcja i rafinacja olejów. 

1968

Uruchomienie nowego wydziału utwardzalni olejów, rafinerii i elektrolizerni w zakładzie w Trzebini. 

1977

Zamknięcie działu przerobu ekstrakcji olejów w zakładzie w Szopienicach. 

1986

Uruchomienie działu utwardzalni i elektrolizerni w zakładzie w Szopienicach. 

1991

Przedsięwzięcia związane z modernizacją zakładów - uruchomienie działu rozlewni olejów w zakładzie w Szopienicach. 

1992

Początek przekształceń własnościowych - przekształcenie Śląskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w jednoosobową spółkę skarbu państwa "Olmex". 

W tym czasie przedsiębiorstwo zatrudnia 822 osoby. Zakład produkuje margaryny (Masło Roślinne, Maja), tłuszcze cukiernicze (Oma, Ceres), tłuszcz do smażenia (Planta), oleje rafinowane, rozlewane do butelek. 

Przygotowania do sprzedaży przedsiębiorstwa. Zakład trzeba sprzedać, ponieważ galopująca w tym czasie inflacja i wiążący się z nią gwałtowny wzrost odsetek uniemożliwia spłatę wysokich kredytów zaciągniętych na planowaną modernizację. 

W grudniu tego roku Unilever kupuje akcje Śląskich Zakładów Tłuszczowych "Olmex" i tak powstaje SZPT Van den Bergh Foods. 

1994

Zamknięcie oddziału rozlewni w zakładzie w Szopienicach. 

1995

Uruchomienie nowego wydziału paczkowania herbaty.

1998

SZPT Van den Bergh Foods zostaje włączona w struktury Unilever Polska S.A. Odtąd stanowi oddział Unilever Polska S.A. i nosi nazwę Unilever Polska S.A., Oddział Unilever Bestfoods, Zakład Produkcyjny w Katowicach  

2000

Rozpoczęcie projektu konsolidacji fabryk w Katowicach i Trzebini - przeniesienie produkcji do Katowic 

2001

Zamknięcie oddziału rozlewni w Trzebini 

2002

Uzyskanie najlepszej oceny (A) w każdym z audytowanych obszarów: bezpieczeństwo i higiena, jakość oraz środowisko. W marcu tego roku miał również miejsce preaudyt TPM (Total Productive Maintenance) fabryki. 

2003

Oddział uzyskuje certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 oraz TPM Excellence Award.

2007

Otwarcie nowego oddziału konfekcjonowania herbaty. Dzięki tej inwestycji w Katowicach powstaje jedna z najnowocześniejszych fabryk herbaty Unilevera w Europie.

Obecnie w zakładach produkuje się m.in.: 

  • margaryny kubkowe: Rama, Flora, Delma, Wyborna, Tradycyjne Roślinne
  • margaryny kostkowe: Kasia, Delma Extra do pieczenia, Palma, Mleczna 
  • tłuszcz do smażenia: Planta
  • tłuszcz do smażenia w butelkach: Rama Culinesse

  • ponadto paczkuje się herbaty takich marek, jak Lipton, Brooke Bond, Saga.   

Więcej

Więcej herbaty

W ciągu roku na terenie istniejących zakładów produkcyjnych w Katowicach została wybudowana i wyposażona nowa fabryka konfekcjonowania herbaty.