Unilever Polska Sp. z o. o.

Poniżej zamieszczamy dane wymagane do wystawienia faktury na Unilever Polska Sp. z o.o.

Na fakturze

Prawidłowe oznaczenie odbiorcy powinno być następujące:

UWAGA ZMIANA ADRESU:

Unilever Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

NIP 521-33-90-341

Faktury prosimy przesyłać na adres:

Unilever Polska Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa nr 33

02-497 Warszawa 142

Konieczne jest wskazywanie odpowiedniego numeru zamówienia na każdej fakturze lub podanie nazwiska osoby zamawiającej. Ta informacja jest niezbędna do terminowego zrealizowania płatności wynikającej z Państwa faktury.

Kontakt z Unileverem

W sprawach związanych z fakturami, prosimy o kontakt z księgowością Unilevera, czyli IBM BTO Business Consulting Services w Polsce:

Numer tel. + 48 22 306 0927

Numer fax + 48 12 628 8702

Adres e-mail  finance.ap.pl@unilever.com

Prosimy pamiętać, że zespoły IBM pracują w normalnych godzinach biurowych (08:30-17:00).

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z fakturami, prosimy o skontaktowanie się z osobą, z którą współpracujecie Państwo w Unileverze na co dzień.